Van harte welkom op de website van KBS Erve Hooyerinck

Door middel van deze website willen we als school kleur bekennen. We willen laten zien wie we zijn en wat onze uitgangspunten zijn.

De website is bedoeld als informatiebron voor een ieder, die iets van onze school wil weten. Voor ouders, omdat ze iets willen nakijken. Voor belangstellenden, omdat ze geïnteresseerd zijn in onze school of omdat ze misschien een keuze voor hun kind moeten maken.

logo Erve Hooyerinck    Namens alle betrokkenen van KBS Erve Hooyerinck,

    Geert Ros, Directeur

 

Verschillende ouders, van wie het oudste kind het komende jaar vier wordt, zullen zich de komenhde tijd oriënteren op een school voor hun kind. We hopen, dat zij op deze site de informatie vinden, die ze graag willen hebben. Daarnaast zijn er de komende weken nog een informatieavond en een open dag. Klik hier voor de flyer met meer informatie over tijd en plaats.