Groep 2

Alle aandacht voor spel en ontwikkeling

Het jongstekleuterlokaal heeft genoeg speelplekken, met een huishoek, bouwhoek, poppenhoek en een themahoek. De sfeervolle ruimte is erg prettig voor de allerjongste kinderen die leren wennen aan de structuur van school.

Ontwikkelingsmaterialen
In de klas zijn volop ontwikkelingsmaterialen te vinden voor de ontwikkeling van taal en rekenen, de fijne motoriek en meer. Ook zijn er puzzelkasten, is er een constructiematerialenkast, een leeshoek, een iPad-hoek en een krijt- en verfbord. De kinderen kunnen bovendien spelen met kinetisch speelzand in de zandtafel.

Dagritme en methodes
In de klas werken we met een weekoverzicht en de dagritmekaarten. Elke dag keren dezelfde activiteiten terug: een kring, spelen en werken, samenwerkingsopdrachten, muziek, de lunch, het buitenspelen (of binnenspelen in onze eigen speelzaal), een gym- of spelles.
We gebruiken de rekenmethode Rekenrijk en voor taal de methode Schatkist en Wat zeg je? Alle leerstof bieden we aan via verschillende thema’s.

Touchscreen
In de kleutergroep werken we veel met het touchscreen. Hierop staan de werkjes en de samenwerkingsopdrachten die ze moeten maken. Af en toe krijgen de oudste kleuters te maken met uitgestelde aandacht. Ze moeten dan even zelfstandig aan het werk. Aan het einde van de dag blikken we met behulp van reflectiekaartjes terug op wat goed ging, wat leuk was en wat beter kan.

Speellokaal
Het speellokaal is een gymzaal voor kleuters met gymmaterialen, een schommel en een muziekkast. Naast gym- en muzieklessen kunnen de kleuters hier tijdens de speeltijd zelfstandig vrij spelen met sjouw- en gymmaterialen.

Buitenspelen
De kleuters hebben een eigen kleuterplein met verkeerslijnen en een zebrapad waar ze kunnen fietsen en rijden met karren. Er is een zandbak, een speelhuis met glijbaan, een schommel en er zijn duikelrekjes. Het is een ruim plein waar de kleuters zich goed uit kunnen leven.