Excursies

Voor kinderen is het van groot belang dat het onderwijs wordt ondersteund door concrete visuele of auditieve voorstellingen. De leerlingen in alle groepen gaan dan ook een aantal keren per jaar op excursie om op deze wijze het lesprogramma te verlevendigen. De excursies omvatten o.a.:

  • een wandeling naar het bos
  • een bezoek aan de sluis te Delden
  • een bezoek aan een bakkerij
  • een bezoek aan een tentoonstelling in het Natuurmuseum, het zoutmuseum, het HEIM enz.
  • een kennismaking met beroepen

Voor de begeleiding en het vervoer van de groepen wordt via de groepsouder de hulp van ouders ingeschakeld.