Fancy fair

Eén keer per twee jaar wordt er op Erve Hooyerinck een fancy fair gehouden. We zamelen geld in voor en goed doel en voor onze eigen school. Uitgangspunt hierbij is dat wij met de kinderen niet alleen oog hebben voor onze eigen school maar ook eens verder kijken in de wereld waar kinderen onder veel mindere omstandigheden onderwijs krijgen. We proberen ieder jaar een doel te vinden, dat via een familielid of kennis van een betrokkene van de school bekend is. Deze kan dan eventueel ook het doel bekend maken voor de kinderen.

In de weken voor de fancy fair maken de leerlingen dingen die door henzelf kunnen worden verkocht. De leerlingen van groep 8 verzamelen allerlei spullen voor de grote verloting.

Tijdens de fancy fair is er door de hele school een gezellige drukte. Een deel van de kinderen probeert de zelfgemaakte dingen aan de man te brengen. Ook kunnen jong en oud in verschillende lokalen meedoen aan spelletjes. Zo kan iedereen zich vermaken. De inwendige mens wordt natuurlijk niet vergeten.