Kunst en cultuur

Jonge kinderen staan open voor de wereld. De basisscholen in de gemeente Hof van Twente werken samen in de Cubahof. Hierin zijn alle scholen middels een afgevaardigde vertegenwoordigd. De Cubahof verzorgt jaarlijks voor alle groepen een afwisselend cultureel programma op het gebied van muziek, toneel en dans. Voor de bekostiging dragen alle scholen het bedrag voor culturele vorming over aan de Cubahof. De CuBaHof ( Cultuur op basisscholen in de Hof van Twente) zorgt ervoor dat er minimaal één keer per jaar een voorstelling voor elke groep georganiseerd wordt.

De CuBaHof streeft naar een goed kunst- en cultuurbeleid op de basisscholen binnen de Hof van Twente. Een belangrijke rol is weggelegd voor het onderwijzend personeel. Zij moeten de kinderen vooraf in de klas nieuwsgierig en enthousiast maken en de kinderen voorbereiden op de voorstelling. Dit kan door middel van een bijgeleverde lesbrief.

Meestal worden de voorstellingen gegeven in de Reggehof in Goor. Bij kleinere groepen kunnen de voorstellingen ook gegeven worden in de hal van de school of in het museum. Er is een spel dat voorbereiding in de klas mogelijk maakt: n.l. "Blikopener" een spel dat lijkt op triviant.

In de hedendaagse kunst zijn communicatie, samenwerking, participatie en ervaringen sleutelwoorden. En daarbij zijn voor ons geluid, gebaar, beeld, beweging, geur, gevoel en smaak evenveel "taal" als het woord. Zo gauw het programma van dit schooljaar bekend is, zullen wij u daar in de maandelijkse nieuwsbrief over informeren.