Musicals

Kerstmusical groep 6

Zo rond half september wordt er door de leerkrachten van de groep(en) 6 al een keuze gemaakt welke musical dat schooljaar zal worden opgevoerd. De benodigde materialen worden besteld, zodat na de herfstvakantie begonnen kan worden met de rolverdeling, het oefenen en het schilderen van de decors. Gelukkig is er altijd veel hulp van ouders.

De musical wordt vier keer in de hal van de school opgevoerd. De eerste keer voor bewoners van het verpleeghuis St. Elisabeth in Delden. Het is elk jaar weer een prachtig gezicht, hoe zorgzaam de kinderen voor de ouderen zijn. Natuurlijk is er ook nog een opvoering voor ouders. Daarna wordt de musical nog twee keer voor de kinderen van de school opgevoerd.

Afscheidsmusical groep 8

Tegen het einde van het schooljaar komen de leerlingen van groep 8 in actie. Dan wordt het tijd voor het inoefenen van de afscheidsmusical. Natuurlijk kunnen zij de ervaringen opgedaan met de musical in groep 6 heel goed gebruiken. Het wordt dan ook elk jaar weer een voortreffelijke opvoering, die ook door de ouders wordt bekeken.