Oorlogsmonument

Delden heeft sinds enkele jaren een monument ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Het monument is geplaatst op de kruising van de Torendijk en de Brinkweg. Dit is vlak bij de plek, waar Canadese militairen op 4 april 1945 het Twentekanaal over zijn gestoken. Op die dag werd Delden bevrijd. Om deze bevrijding te gedenken vindt er ieder jaar op 4 april een herdenkingsbijeenkomst plaats bij het monument. Alle groep 8-leerlingen uit Delden zijn daarbij aanwezig. Maar ook verschillende Deldenaren, die de oorlog nog hebben meegemaakt geven ieder jaar acte de présence.

In de weken voor deze herdenking wordt er in de klas aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen ervan. Ook wordt daarbij een verband gelegd naar de huidige tijd. Dit bezig zijn met oorlog en vrede resulteert in de herdenking zoals die de laatste jaren vorm heeft gekregen. Op verschillende manieren geven de kinderen uiting aan hun gevoelens bij een oorlog en zijn gevolgen