Voorleeswedstrijd

Jaarlijks wordt er in Nederland een wedstrijd gehouden wie de beste voorleeskampioen genoemd kan worden. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Stichting Lezen in samenwerking met de Stichting CPNB en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. De kinderen van de groepen 7 en 8 doen ook mee aan deze wedstrijd.

Op schoolniveau worden er in de klas voorrondes gehouden. Ieder kind houdt een boekbespreking. Dit vindt plaats in de maanden oktober en november. Ze vertellen in het kort iets over de schrijver van het boek en over de inhoud. Vervolgens lezen ze een zelfgekozen deel van het boek voor. Deze boekbesprekingen maken deel uit van het reguliere onderwijsprogramma.

Per groep worden de twee kinderen, die het beste gemiddelde hebben behaald, afgevaardigd naar de schoolfinale: Wie wordt de voorleeskampioen van de school. Deze finale wordt gehouden in de hal van de school. Er is die middag een klassenonafhankelijke jury aanwezig, die de schoolkampioen aanwijst.

De samenwerkende openbare bibliotheken van de gemeente Hof van Twente organiseren een tweetal gemeentelijke finales. Hier komen twee finalisten uit, die doorgaan naar een regionale finale. En zo gaat het steeds verder tot de landelijke finale.