KBS Erve Hooyerinck

Erve Hooyerinck is de grootste basisschool in Delden. Het is een katholieke basisschool met een plezierige sfeer en goede resultaten. Het is een school van middelgrote omvang: groot genoeg om het onderwijs en alles wat daarbij komt kijken goed te kunnen organiseren. Maar ook 'klein' genoeg om elkaar goed te leren kennen, te weten waar we mee bezig zijn en te volgen wat er op school en thuis speelt.Voor uw kinderen willen we de lijntjes kort kunnen houden.

Wij leveren goed onderwijs volgens het jaarklassenleersysteem. Dat doen we met een deskundig en gemêleerd team binnen een goed pedagogisch klimaat. Wat ons betreft zijn dit de belangrijkste voorwaarden om goed te kunnen leren en presteren. Wij streven er naar het beste uit ieder kind te halen en zijn, mede dankzij onze goede zorgstructuur, in staat om met de verschillen tussen leerlingen om te gaan.  Binnen onze school proberen wij onze leerlingen al van jongs af aan, stap voor stap, een stuk zelfstandigheid bij te brengen. Ook leren wij ze datgene wat er om hen heen gebeurt van de positieve kant te bekijken en om te denken in kansen en mogelijkheden. Een belangrijke rol daarbij spelen de 7-gedragsregels die binnen onze school centraal staan.

Erve Hooyerinck staat als school midden in de maatschappij. Wij hebben heel veel contact met verenigingen en organisaties in Delden en daar buiten. Door onze open en laagdrempelige cultuur is de ouderbetrokkenheid op onze school groot.