Geschiedenis

Onze school is in 1966 opgericht door het kerkbestuur van de H. Blasiusparochie, omdat er veel aanwas was van kinderen uit de Vogelbuurt. Na 2 jaar in de H. Hartschool te zijn gehuisvest werd in 1968 het huidige halgedeelte gebouwd. De toenmalige kleuterschool ‘t Keenderheukske werd gehuisvest in noodgebouwen achter de school. Zowel ‘t Keenderheukske als Erve Hooyerinck groeiden gestaag en in 1978 kreeg ‘t Keenderheukske een eigen gebouw. Dit werd gecombineerd met de uitbreiding van een aantal lokalen voor Erve Hooyerinck.

In 1985 gingen beide scholen op in de r.k. basisschool “Erve Hooyerinck”. Door de nieuwbouw op De Pol, de Veldbloemen en ‘t Rannink is het leerlingenaantal fors gestegen. Vanaf augustus 1997 werden een drietal groepen ondergebracht in de r.k. basisschool “Twickelo”.

In 2003 werd de school uitgebreid met 5 leslokalen, een speelzaal, een ICT-lokaal en enkele nevenruimtes. In november 2003 werd deze nieuwbouw geopend en vanaf dat moment hebben alle groepen weer op één locatie les. We zitten nu in een gebouw dat goed toegerust is voor het onderwijs zoals wij dat vorm willen geven.

opening nov. 2003