Geschiedenis

Onze school is in 1966 opgericht door het kerkbestuur van de H. Blasiusparochie, omdat er veel aanwas was van kinderen uit de Vogelbuurt. Na 2 jaar in de H. Hartschool te zijn gehuisvest werd in 1968 het huidige halgedeelte gebouwd. De toenmalige kleuterschool ‘t Keenderheukske werd gehuisvest in noodgebouwen achter de school. Zowel ‘t Keenderheukske als Erve Hooyerinck groeiden gestaag en in 1978 kreeg ‘t Keenderheukske een eigen gebouw. Dit werd gecombineerd met de uitbreiding van een aantal lokalen voor Erve Hooyerinck.

In 1985 gingen beide scholen op in de r.k. basisschool “Erve Hooyerinck”. Door de nieuwbouw op De Pol, de Veldbloemen en ‘t Rannink is het leerlingenaantal fors gestegen. Vanaf augustus 1997 werden een drietal groepen ondergebracht in de r.k. basisschool “Twickelo”.

In 2003 werd de school uitgebreid met 5 leslokalen, een speelzaal, een ICT-lokaal en enkele nevenruimtes. In november 2003 werd deze nieuwbouw geopend en vanaf dat moment haden alle groepen weer op één locatie les. We hadden in een gebouw dat sindsdien goed toegerust was voor het onderwijs zoals wij dat vorm wilden geven.

Maar in 2017 kwam het Integraal Kind Centrum (IKC) in beeld. ?Een IKC is een voorziening waarin onderwijs, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Erve Hooyerinck heeft nu een peuterspeelzaal in huis, onderdeel van Kinderopvang Hof van Twente. Deze organisatie biedt ook buitenschoolse opvang aan. Naast de kinderopvangorganisatie hebben wij als school nauw con- tact met organisaties voor kinderfysiotherapie en logopedie. Deze nieuwe faciliteiten vragen natuurlijk ook weer om bouwkundige aanpassingen van het gebouw. Deze zullen de komende tijd plaatsvinden. Als alles klaar is hopen we een goed onderwijs- en ontwikkelaanbod te kunnen verzorgen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 

 

 

opening nov. 2003