Katholieke Basisschool

Erve Hooyerinck is een katholieke basisschool, die openstaat voor een ieder, die onze uitgangspunten respecteert. Hierbij spelen respect, naastenliefde, solidariteit en zorg voor elkaar een belangrijke rol. Bij de geloofsopvoeding hebben de ouders een geheel eigen verantwoordelijkheid. Onze school is bij een aantal geloofszaken van de parochie betrokken, zoals de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

We gebruiken in alle groepen de methode Hellig Hart. Deze methode is gekozen, omdat hierin niet alleen geloofsaspecten, maar ook sociaal-emotionele onderdelen aan de orde worden gesteld. We worden hierbij begeleid door de districtscatecheet van de Stichting Schoolkatechese Hengelo e.o. Ongeveer een derde deel van onze leerlingen is niet katholiek.

De school is dit schooljaar 2017-2018 gestart met 326 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. We eindigen dit jaar naar verwachting met 351 leerlingen.