Katholieke Basisschool

Erve Hooyerinck is een katholieke basisschool, die openstaat voor een ieder, die onze uitgangspunten respecteert. Hierbij spelen respect, naastenliefde, solidariteit en zorg voor elkaar een belangrijke rol. Bij de geloofsopvoeding hebben de ouders een geheel eigen verantwoordelijkheid. Onze school is bij een aantal geloofszaken van de parochie betrokken, zoals de Eerste Heilige Communie en het Vormsel.

We gebruiken in alle groepen de methode Hellig Hart. Deze methode is gekozen, omdat hierin niet alleen geloofsaspecten, maar ook sociaal-emotionele onderdelen aan de orde worden gesteld. We worden hierbij begeleid door de districtscatecheet van de Stichting Schoolkatechese Hengelo e.o. Ongeveer 40% van onze kinderen is katholiek gedoopt.

De school is dit schooljaar 2018-2019 gestart met 330 leerlingen, verdeeld over 16 groepen. We eindigen dit jaar naar verwachting met 351 leerlingen.