Ons Logo

Het logo van onze school is een veelkleurige boom. We zien de boom als een levend geheel met al zijn takken en bladeren. Een boom die stevig geworteld is in de grond. Op die manier symboliseert hij onze school.

We zien de school ook als een levend geheel voor wat betreft de kinderen en de leerkrachten. Zij groeien en blijven zich ontwikkelen op sociaal emotioneel, cognitief motorisch, creatief, onderwijskundig en pedagogisch gebied.

De takken van de boom symboliseren de groepen, die samen de school vormen. Ze hebben elk een afzonderlijke kleur. Elke kleur symboliseert begrippen als warmte, liefde, groei, rust enz.

De boom staat ook stevig verankerd in de grond. We zijn een basisschool en hebben als opdracht om een goede basis te leggen voor de toekomst van onze leerlingen. Een stevig fundament dus!