Stichting KOMT

Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren momenteel acht katholieke basisscholen en één bijzonder neutrale school, met in totaal circa 2100 leerlingen en 200 personeelsleden. Vijf scholen zijn gevestigd in Borne, één in Hertme, twee in Delden en één school in Bentelo.

Stichting KOMT kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

De voorzitter van het College van Bestuur is de heer F.M.M. Konings MHD. Deze bestuurder draagt op basis van de statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

Meer informatie over Stichting KOMT vindt u op de website: www.stichtingkomt.nl.

De Stichting Katholiek Onderwijs MiddenTwente (Stichting KOMT) en de Stichting Marcant-BSV zijn in de afgelopen jaren met elkaar in gesprek over bestuurlijke samenwerking. Deze gesprekken zijn zover gevorderd dat er sprake is van een voorgenomen fusie. De formele datum van fuseren is 1 januari 2019. Voor Erve Hooyerinck zal de fusie geen directe gevolgen hebben.