Stichting KOMT

Onder het bestuur van Stichting KOMT ressorteren negen katholieke basisscholen en één Daltonschool, met in totaal circa 2100 leerlingen en 200 personeelsleden. Vijf katholieke scholen zijn gevestigd in Borne, één in Hertme, twee katholieke en één Daltonschool in Delden en één katholieke school in Bentelo.

Stichting KOMT kent een bestuursmodel met een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT).

De voorzitter van het College van Bestuur is de heer F.M.M. Konings MHD. Deze bestuurder draagt op basis van de statuten de eindverantwoordelijkheid voor de stichting.

Meer informatie over Stichting KOMT vindt u op de website: www.stichtingkomt.nl.