Onze school

Het onderwijs op onze school is opgezet en vormgegeven vanuit onze Missie en Visie. Vanuit onze Missie en Visie geven wij uiting aan onze identiteit en hebben wij ons pedagogisch en onderwijskundig klimaat vormgegeven. Ook hebben wij vanuit onze Missie en Visie de uitgangspunten gedefinieerd die wij hanteren op onze school. Een belangrijke rol daarbinnen spelen de 7-gedragsregels die bij ons op school centraal staan.

In dit deel van de website kunt u lezen wat onze Missie en Visie en uitgangspunten zijn. Ook kunt u lezen op welke manier wij ons onderwijs georganiseerd hebben en op welke wijze wij de ontwikkeling van onze leerlingen in de gaten houden,  begeleiden en daarover met ouders in gesprek gaan. Als laatste gaan we in op onze schoolresultaten en hoe wij en anderen daar tegen aan kijken.