Missie en Visie

Onze school heeft de volgende missie geformuleerd:

Erve Hooyerinck is een katholieke basisschool waar we onderwijs willen geven op een wijze waarbij de talenten van kinderen verder ontwikkeld worden en tot hun recht komen.

Visie

Vanuit deze missie hebben we onze visie op ons onderwijs geformuleerd. We hebben dit beschreven voor de onderstaande aandachtspunten: