Ons onderwijssysteem

Erve Hooyerink werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat alle leerlingen op hetzelfde moment dezelfde instructie krijgen. Binnen een groep kunnen echter verschillen in niveaus tussen leerlingen voorkomen. Voor de leerling, die wat extra oefenstof nodig heeft, is er dan herhalingsstof en voor de leerling, die wat meer aankan, is er verdiepingsstof. Het kan ook voorkomen dat enkele leerlingen helemaal of gedeeltelijk op eigen niveau werken binnen de groep.

In de groepen 1 en 2 werken wij vanuit thema’s waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswereld van het kind. Alle verhalen, liedjes en werkjes sluiten aan bij het thema. We willen de kinderen leren om zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk te gaan.