Vakgebieden

De wijze waarop wij per vakgebied inhoud geven aan ons onderwijs is beschreven in ons schoolplan. Hierin staat vermeld welke methodes wij voor elk vak gebruiken en hoe wij hiermee werken. Het schoolplan ligt voor iedereen ter inzage op school.

Bij ons op school wordt les gegeven in de volgende vakgebieden:

 • Nederlandse taal: schrijven, lezen, stellen, spellen en grammatica
 • Rekenen en wiskunde
 • Engelse taal, in groep 7 en 8
 • Kennisgebieden: aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en geestelijke stromingen
 • Expressie: tekenen, handvaardigheid en muziek
 • Bevordering sociale redzaamheid: verkeer, maatschappelijke vaardigheden
 • Bevordering gezond gedrag
 • ICT-onderwijs
 • Catechese.
 • Zelfstandig werken
 • Zintuiglijke en lichamelijke oefening. 
Afbeeldingsresultaat voor www.zwijssen.nl/kim-versie veilig leren lezen    Afbeeldingsresultaat voor www.malmberg/staal.nl   ?       

Sommige vakken staan niet expliciet op het rooster maar zijn verweven in methodes, zoals bijvoorbeeld burgerschapskunde.