Werkwijze in de groepen

Groep 1/2

In groep 1/2 zitten de kinderen in groepjes. Elke groep heeft een eigen kleur. Ter voorbereiding op het zelfstandig werken maken de kinderen werkjes waarbij er moet- en mag-werkjes zijn. 

Er wordt gewerkt in 3 niveaus waarbij regelmatig gebruik gemaakt wordt van de kleine kring. In de kring wordt er gesproken over allerlei onderwerpen. Elke 3 weken staat er een ander thema centraal. Hierbij komen taalvorming, rekenbegrippen,  muziek en bewegen aan de orde.


 

Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 t/m 8 zitten de leerlingen afhankelijk van de les of de opdracht in rijen, groepjes of in de kring. Bij het zelfstandig werken maken de leerlingen alleen of met zijn tweeën een taak. Tegelijkertijd kan er dan door de leerkracht aan een aantal andere leerlingen extra instructie worden gegeven.

De leerlingen maken gebruik van laptops en computers ter ondersteuning van de diverse vakken, maar ook voor projectwerk. Bovendien is er een ICT-lokaal, waar 25 werkplekken zijn.