Cultuureducatie

Cultuureducatie speelt een belangrijke rol binnen onze school. Het heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de culturele ontwikkeling van onze leerlingen. Dit gebeurt op verschillende aandachtsgebieden. Zo leren we onze leerlingen om zich open te stellen voor culturele uitingen, met een focus op het waarnemen en ervaren van een kunstwerk (receptief vermogen). Door zelf aan de slag te gaan leren ze het werkproces van de kunstenaar beter kennen (creërend vermogen). Ook leren onze leerlingen om cultuuruitingen van zichzelf en anderen te analyseren, interpreteren  en waarderen. (reflectief vermogen). En we brengen onze leerlingen bij om informatie over cultuuruitingen op te zoeken, in zich op te nemen en toe te passen in eigen werk, dit vaak ook in relatie tot andere vakken zoals b.v. taal of geschiedenis (analyserend vermogen).

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende soorten activiteiten plaats in het kader van de cultuureducatie zoals b.v. voorstellingen (dans, muziek, toneel, …), muzieklessen, bezoeken in de klas van schrijvers, proeftuinlessen, tekenlessen, etc.

De cultuureducatie vindt in nauwe samenwerking plaats met culturele organisaties in de Hof van Twente zoals o.a. de Cubahof, de Reggehof en de muziekschool. De coördinatie op onze school is in handen van juf Dianne Analbers, intern cultuur coördinator en tevens Cubahoflid. Cultuur educatie op onze school is niet vrijblijvend. Het voldoet aan de kerndoelen die door het ministerie aan scholen in Nederland gesteld worden.