Schoolresultaten, kwaliteit en tevredenheid

Erve Hooyerinck is een goede school met goede resultaten. Wij zijn dan ook trots op wat (wij met) onze leerlingen bereiken!

Er zijn tegenwoordig verschillende manieren om de resultaten van een school te beoordelen en met ander scholen te vergelijken. De basis daarvoor wordt gelegd in het eigen leerling volgsysteem. Daarmee kunnen wij op elk moment de resultaten en vorderingen van elke leerling in de gaten houden en daar waar nodig bijsturen, bijvoorbeeld door het geven van extra aandacht en/of uitdagingen. Hierdoor zijn we  in staat om het beste uit elke leerling te halen; het niveau van een leerling op een hoger plan te krijgen en de schoolopbrengsten te verhogen.

De CITO-toetsen spelen uiteraard ook een belangrijke rol. Enerzijds omdat het een (methode) onafhankelijke manier is om het niveau van leerlingen te beoordelen. Anderzijds ook omdat het goede landelijke toetsen zijn waarmee het mogelijk is om schoolresultaten met elkaar te kunnen vergelijken.

De uitstroomgegevens geven aan waar leerlingen na de basisschool naar toe gaan en zijn geven daarmee ook een beeld van onze  school.

Dan is er ook nog de onderwijs inspectie die vanuit de overheid om de 4 jaar de resultaten en kwaliteit van een school komt beoordelen, aanbevelingen geeft voor verbeteringen en er ook op toeziet dat daar door de school aan gewerkt wordt. 

Als laatste is de tevredenheid van leerkrachten, ouders en leerlingen een belangrijke indicator voor de kwaliteit van een school.  Niet omdat tevredenheid rechtstreeks invloed heeft op de resultaten maar wel omdat ook een goed klimaat, een goede sfeer en schoolbeleving  belangrijke voorwaarden  zijn om te leren en te presteren. Tevredenheid is dus een heel belangrijke randvoorwaarde.

In dit deel van onze website presenteren wij de resultaten van onze school t.a.v. bovengenoemde punten.  Ook verwijzen we ter afsluiting naar een aantal externe bronnen waar u meer informatie over de kwaliteit en resultaten van onze school kunt vinden.