Centrale Eindtoets Basisonderwijs

Erve Hooyerinck doet met alle leerlingen mee aan de jaarlijkse Centrale Eindtoets Basisonderwijs (CEB) voor groep 8. De laatste 2 schooljaren presteert onze school voor zowel  de totale cito, als ook voor de verschillende vakken, boven het landelijk gemiddelde.

 

Opbrengsten Centrale Eindtoets Basisonderwijs

Schooljaar

Eindtoets Cito

Taal

Rekenen

Wereldoriëntatie

2015-2016

540,0

102.3

64.8

63.7

2016-2017

539,2

103.5

64.2

63.4

 

 

Naast de CEB in groep 8 vinden er gedurende het jaar voor de groepen 1 t/m 8 zogenaamde midden- en eindtoetsen plaats. De uitkomst van die toetsen worden door de leerkrachten gebruikt om de voortgang van onze leerlingen te kunnen volgen in ons leerling volgsysteem.