Uitstroomgegevens

Na groep 8 stromen onze leerlingen uit naar de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs in en om Delden. Hieronder treft u de uitstroomgegevens van de afgelopen twee schooljaren:

Schooljaar

Leerlingen

VWO

HAVO

TL

KBL

BBL

Praktijk

Onderwijs

Speciaal Onderwijs

 

 

VWO

VWO

/Havo

Havo

Havo

/TL

 

KBL/TL

KBL

 

 

SO

2015-2016

   44

   11

  2

  9

  1

  13

   0

  6

  1

   0

  1

2016-2017

   46

   15

 

  10

  4

    9

   2

  6

 

   0

  0

Ouders melden een leerling op basis van ons advies aan bij een middelbare school. Jaarlijks vindt er een  papieren terugkoppeling plaats vanuit de middelbare scholen naar onze school om te kijken hoe het met onze oud-leerlingen gaat.