Externe bronnen

De afgelopen jaren zijn er, met name op internet, verschillende mogelijkheden gekomen om de kwaliteit en resultaten van scholen te bekijken. Vanuit het oogpunt van openheid en transparantie vinden wij dit een goede ontwikkeling. Door deze mogelijkheden is het ook makkelijker geworden om scholen met elkaar te vergelijken. Ook dat vinden wij een goede ontwikkeling al zijn we wel van mening dat kritisch gekeken moet worden of het op deze manier altijd mogelijk is om scholen echt objectief met elkaar te vergelijken. Kwaliteit en resultaten laten zich voor een deel uitdrukken in scores, lijstjes en beoordelingen maar net zo belangrijk is vaak het verhaal er achter. Wij hopen in dit deel van de website een deel van dat verhaal helder gemaakt te hebben. Zo niet dan zijn we als school altijd bereid een nadere toelichting te geven op het verhaal achter de cijfers. Met die gedachte in ons achterhoofd verwijzen we u graag door naar de bekendste en belangrijkste externe informatiebronnen: