Inspectie

De onderwijsinspectie ziet toe op de resultaten en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Daarvoor komt zij onze school in principe eens in de 4 jaar bezoeken. Het laatste inspectie bezoek heeft plaatsgevonden op 17 juni 2013. De beoordeling van de inspectie was naar tevredenheid. Als gevolg daarvan is aan onze school wederom het basisarrangement toegekend.

Alle beoordeelde onderdelen zijn voldoende gescoord. De structuur en organisatie op school zijn goed op orde. Erg positief was de inspectie over de opzet en de vervaardigde materialen over de regels en sociale kwaliteit. Ze sprak de wens uit dat met een goede implementatie de veiligheid van onze kinderen wordt vergroot.

Het oordeel van de inspectie over onze school kunt u downloaden via onderstaande link en vinden op de website van de onderwijsinspectie (zodra het beschikbaar is):

Inspectierapport Erve Hooyerinck 2013