Uitgangspunten

Het onderwijs binnen onze school en de manier waarop wij met elkaar omgaan zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten die wij zo goed mogelijk trachten mee te nemen in alles wat we doen. Ook willen we ze mee geven aan onze leerlingen omdat wij van mening zijn dat ze belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving.  Ze vormen in feite het fundament voor alles wat we doen.

Dit zijn onze uitgangspunten: