De opvoeding

In de opvoeding vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar zoals ze zijn. Een goede sfeer waarin de kinderen kunnen leren is dan ook heel belangrijk. We proberen deze sfeer te creëren door kinderen te wijzen op goede omgangsvormen en vriendelijkheid.

Centraal hierbij staan de zeven ’gedragsregels’, die we als kapstokregels gebruiken. Maar ook door aandacht te schenken aan samenwerken en samen spelen.

Kinderen moeten leren waartoe ze zelf in staat zijn, zodat ze zich later zelfstandig in allerlei situaties kunnen redden.

Tijdens het leren proberen we de kinderen ook de ogen te openen voor hetgeen erom hen heen gebeurt. Kinderen maken als individu deel uit van een steeds complexer wordende samenleving. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit onze christelijke normen en waarden proberen wij kinderen hierop te wijzen. Om die reden gaat de opbrengst van de fancy-fair, die wij  om het jaar organiseren, voor een groot deel naar een project, waarin kinderen het minder goed hebben dan wij.

We proberen ook steeds oog te hebben voor actuele ontwikkelingen binnen onze samenleving en daar als school op in te spelen. We hebben binnen de school aan de hand van zeven basisregels afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Deze regels zijn terug te vinden op deze site.