Deel van de samenleving

Tijdens het leren proberen we de kinderen ook de ogen te openen voor hetgeen erom hen heen gebeurt. Kinderen maken als individu deel uit van een steeds complexer wordende samenleving. Iedereen heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid.

Vanuit onze christelijke normen en waarden proberen wij kinderen hierop te wijzen. Om die reden gaat de opbrengst van de fancy-fair, die wij  om het jaar organiseren, voor een groot deel naar een project, waarin kinderen het minder goed hebben dan wij.

We proberen ook steeds oog te hebben voor actuele ontwikkelingen binnen onze samenleving en daar als school op in te spelen. We hebben binnen de school aan de hand van zeven basisregels afspraken gemaakt hoe we met elkaar omgaan. Deze regels zijn elders op deze site terug te vinden.