Zorg voor de leering

De wet op het primair onderwijs verplicht scholen om extra zorg te besteden aan kinderen die extra aandacht nodig hebben, zowel op het gebied van leren als ook het gebied van gedrag. Dat kan zijn omdat ze problemen hebben en niet goed met de rest van de groep mee kunnen komen of omdat ze juist een extra uitdaging nodig hebben. Het zorgproces binnen onze school is hier op ingericht. Maar het zorgproces is er ook op gericht om leerlingen die geen problemen hebben zich maximaal te laten ontwikkelen.

Met de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 zullen mondjesmaat meer leerlingen met specifieke zorg naar onze school komen. We kunnen als Erve Hooyerinck niet alle soorten van zorgleerlingen opnemen in onze school. In het ondersteuningsprofiel van de school staat waartoe we wel in staat zijn. Samen met andere scholen in het samenwerkingsverband proberen we zo veel mogelijk kinderen in het reguliere basisonderwijs op te vangen.

Een aantal aspecten zijn belangrijk in het zorgproces binnen onze school. Door de invoering van het opbrengstgericht werken, inmiddels al weer enkele jaren geleden, proberen we ons onderwijs en de resultaten van onze leerlingen continu te verbeteren. Dit volgen we op de voet, zowel op leerling-, groeps- als schoolniveau in ons leerlingenvolgsysteem (LVS). De interne begeleiders spelen daarin, samen met de leerkrachten, een belangrijke rol. De voortgang van onze leerlingen worden besproken in de Consultatieve Leerlingen Besprekingen. Ouders worden  via de rapporten en de ouderavonden geïnformeerd over de ontwikkelingen van hun kinderen.