Interne Begeleiding (IB)

Binnen onze school zijn twee intern begeleiders werkzaam. Wendy Hemmer is intern begeleider voor de groepen    1 t/m 4; Nicole Verweij voor de groepen 4 t/m 8. Indien nodig kan de leerkracht de intern begeleider inschakelen. De intern begeleiders ondersteunen de leerkrachten en de directie en geven adviezen omtrent de leerlingenzorg. De adviezen kunnen zowel op pedagogisch als didactisch gebied liggen. Zij coördineren de leerlingen zorg, de groepsbesprekingen en de toetsafspraken. Indien nodig schakelt de intern begeleider in overleg met de leerkracht en ouders externe deskundigheid in. Deze deskundigheid kan gegeven worden door het Expertiseteam, de schoolarts of een andere instantie.