Consultatieve Leerlingen Besprekingen

In elk schooljaar wordt een paar keer zogenaamde Consultatieve Leerlingen Bespreking (CLB) gehouden. De interne begeleider gaat samen met de groepsleerkracht(en) in gesprek over het groepsniveau en de leerlingen.

Tijdens deze bespreking worden de groepsplannen bekeken. De groepsleerkracht zorgt voor het ten uitvoer brengen en evalueren van de groepsplannen. Dit gebeurt op twee momenten in het jaar.