LOVS (Leerling- en onderwijsvolgsysteem)

Binnen onze school maken we gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Binnen dit LOVS worden de individuele resultaten van de leerlingen bijgehouden, zodat we de ontwikkeling van de leerlingen kunnen volgen. Ook worden de resultaten per groep bijgehouden, zodat we kunnen zien hoe de groep zich in zijn geheel ontwikkelt. Het LOVS bevat ook de verslagleggingen van oudergesprekken, leerlingenbesprekingen, eventuele groeps- en/of handelingsplannen en dergelijke.

Door het LOVS zijn we in staat om:

  • een leerling beter en adequater te volgen in hun leerprestaties;
  • te onderkennen op welk onderdeel en op welk tijdstip een leerling minder presteert dan van hem/haar verwacht mag worden.

Als mocht blijken dat de uitslag van een toets een afwijkend beeld geeft zal er door de groepsleerkracht gekeken worden naar mogelijke oorzaken. Dit kan zijn per individuele leerling, een groep leerlingen of de hele groep. Het kan ook zijn dat bepaalde onderdelen in de leerstof tijdens de lessen niet voldoende uit de verf zijn gekomen. In al deze gevallen zal er tot actie overgegaan kunnen worden. Hierbij kan de intern begeleider (IB-er) ingeschakeld worden.