Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een zogeheten "inloopavond" , meestal tussen 18.30 uur en 19.30 uur. Ouders en leerlingen kunnen daarbij kennis maken met de leerkracht, de nieuwe klas bekijken en verder op verkenning gaan door het hele schoolgebouw. Dit schooljaar zal de inloopavond plaatsvinden op dinsdag 18 september vanaf 18.30 uur. Daarnaast zijn er aanvullende informatieavonden voor de groepen 1, 3 en 8. Op maandag 10 september 2018 om 20.00 uur is er een informatieavond voor de ouders van de leerlingen van de groepen 1.

Jaarlijks vinden voor alle leerlingen drie 10-minuten gesprekken plaats aan het begin, in het midden en aan het einde van het schooljaar.

Het eerste 10-minuten gesprek vindt plaats 1-2 weken na de herfstvakantie (oktober/november). Doel van dit gesprek is tweeledig. In de eerste plaats zal worden ingegaan op het welbevinden van het kind in de groep en de overgang van de vorige groep naar de huidige groep. Tevens kan er worden ingegaan op de cognitieve ontwikkeling van het kind in relatie tot de onderwijsbehoefte(n).

Het tweede 10-minuten gesprek vindt plaats 1 week na het verschijnen van het eerste rapport (februari/maart). Tijdens dit gesprek zal de aandacht zich met name richten op de ontwikkeling van het kind en de onderwijsbehoeften zoals besproken in het eerste gesprek en de verwachtingen voor de toekomst. Uiteraard zal ook aandacht worden geschonken aan het welbevinden.

Het derde 10-minuten gesprek zal 3-4 weken (juni) voor het einde van het schooljaar plaatsvinden. Tijdens het derde gesprek zal met name ingegaan worden op de ontwikkelingen van het kind in relatie tot de verwachtingen/onderwijsbehoeften en de eventuele consequenties voor het rapport en/of de overgang. 

De gesprekken van groep 8 kan afwijken van de hierboven geschreven cyclus.

Onze school kent geen vast wekelijks of maandelijks spreekuur. Ouders die tussendoor even met de leerkracht over hun kind praten, zijn elke dag welkom na schooltijd. Een telefoontje naar school is dan het beste om dit even af te spreken.

Ouders van kinderen, die gedurende het schooljaar instromen worden na ongeveer 6 weken uitgenodigd voor een gesprek over de aanpassing van hun kind tijdens deze periode.