Rapporten

De leerlingen van de groepen 1 en 2 krijgen een eigen plakboek, zodra ze op school komen. Hierin worden een aantal gemaakte werkjes opgeplakt. Voor de zomervakantie krijgen ze dit boek mee naar huis. Daarnaast krijgen de kinderen van de groepen 1 en 2 aan het eind van het schooljaar een rapport waarin vorderingen van de ontwikkeling worden vastgelegd.

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 is er twee maal per jaar een rapport, waarin de vorderingen worden vastgelegd. Hierbij worden zowel cijfer- als woordwaarderingen gebruikt.

  • Het eerste rapport verschijnt in februari.
  • Het tweede rapport verschijnt in juni.

rapporten ...