Schoolinfo

Schoolgids

Onze school geeft elk jaar een schoolgids uit. Daarin staan met name de praktische zaken die voor ouders en verzorgers handig kunnen zijn om te weten. De schoolgids word aan het begin  van het schooljaar aan alle ouders en verzorgers uitgedeeld. Hij word ook uitgereikt aan ouders die belangstelling hebben voor onze school of kinderen komen inschrijven. Via onderstaande link is de schoolgids voor dit schooljaar ook digitaal beschikbaar:

Schoolgids 2017-2018.pdf

Schoolplan

Een keer in de 4 jaar stellen wij ons schoolplan op. Het schoolplan is het meerjaren beleidsplan voor onze school. Het schoolplan beschrijft de missie en visie van onze school en de beleidsdoelstellingen voor de komende jaren. Het schoolplan voor de huidige beleidsperiode (2011-2015) kunt u opvragen bij onze directeur.