Schooltijden

Onze school kent al een aantal jaren een continurooster. Dit houdt in, dat de kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan om te eten. Ze eten groepsgewijs in hun eigen klaslokaal.

De leerlingen van de onderbouw gaan op jaarbasis minder uren naar school dan de leerlingen in de bovenbouw. Hierdoor hoeven ze op één of twee middagen niet naar school.

De schooltijden zijn als volgt:

  Groep 1 en 2 Groep 3 en 4  Groep 5 t/m 8
                             
   Maandag  8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15
   Dinsdag  8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15
   Woensdag 8.30 – 11.45 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15
   Donderdag 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15 8.30 – 14.15
   Vrijdag 8.30 – 11.45 8.30 – 11.45 8.30 – 14.15

Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaatsen. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.25 uur moet iedereen naar binnen gaan, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Wilt u er voor zorgen dat de kinderen niet te vroeg naar school gaan?

  Het dagritme ziet er als volgt uit:
    8.15 uur    de kinderen mogen het schoolplein op
    8.20 uur   de eerste bel gaat, de kinderen kunnen naar binnen
    8.25 uur   de tweede bel gaat, de kinderen moeten naar binnen 
    8.30 uur   begin van de lessen
  10.15 uur   korte pauze van 15 minuten
  11.45 uur   eten in de groep onder leiding van de leerkracht 
  12.00 uur   lange pauze van 30 minuten, kinderen spelen buiten onder toezicht van pleinwachten
  12.30 uur   hervatting van de lessen
  14.15 uur   einde van de lessen, de kinderen gaan naar huis