Vakanties en vrije dagen 2018-2019

 
In overleg met de scholen in de omliggende gemeentes en het voortgezet onderwijs wordt jaarlijks het vakantierooster voor het schooljaar vastgesteld. De GMR van Stichting KOMT heeft hier ook mee ingestemd. De vakanties voor dit schooljaar zijn als volgt vastgesteld:

 

Herfstvakantie                  22 oktober t/m 26 oktober 2018

Kerstvakantie                   24 december 2018 t/m 4 januari 2019 

Voorjaarsvakantie             18 februari t/m 22 februari 2019

Pasen                               19 april t/m 22april 2019

Meivakantie                      23 april t/m 3 mei 2019 

Pinksteren                        10 juni t/m 12 juni 2019

Zomervakantie                  13 juli t/m 25 augustus 2019 

 

Extra vrije dagen:              15 februari 2019 studiedag

                                         10 april Personeelsdag StichtingKOMT

                                         20 mei 2019 teamdag

 

 

 

Wilt u met het plannen van uw vakantie met bovenstaande data rekening houden. We mogen buiten de vakanties om geen extra vrij geven. Hierop wordt door de leerplichtambtenaar toezicht gehouden door actieve controles op school. Dit houdt in dat de kinderen dus niet eerder weg kunnen voorafgaand aan een vakantie of later kunnen terugkomen na een vakantie.

Voor het aanvragen van extra verlof buiten deze vakanties verwijzen wij u naar het hoofdstuk over leerplicht-vrij vragen. In de infogids van school staan de redenen vermeld waarvoor leerlingen vrij kunnen krijgen. Toch krijgen wij vaak verzoeken binnen van ouders i.v.m. het 35- of 45-jarig huwelijk van grootouders. Dit is geen geldige reden en dat verlof mogen wij ook niet toestaan. We merken dat grootouders zich dit niet altijd realiseren en al iets geboekt hebben.

 

De vakanties voor de navolgende jaren zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid:  Rijksoverheid.nl .

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.