Team

Op dit moment kent Erve Hooyerinck 31 medewerkers, waarvan 28 leerkrachten, 1 vakleerkracht gymnastiek, 1 conciërge en 1 schoolassistente. Daarnaast ontvangen wij dit schooljaar 2 LIO-stagaires en 6 PABO-studenten.