Externe ondersteuning

Daar waar wij zelf de expertise niet in huis hebben worden wij ondersteund door verschillende externe instanties. Zo maken wij onder andere gebruik van de kennis en expertise van onderstaande instellingen:

  Logopedie                  Districtkatecheet   Schoolarts
     
  Mevr. Petra Bekhuis   Dhr. G. Klaassen   GGD Twente afd.
  Hof van Twente   p/a Oude Postweg 57   Jeugdgezondheidszorg
     7557 DA Hengelo   Schoolarts: mevr. F. Balke
  Tel. 06-21896423   Tel. 074-2436953   Nijverheidstraat 307511 JM 
  petrabekhuis65@gmail.com     Enschede
  www.logopediepetrabekhuis.nl       Tel. 053 - 487 6888
      www.ggdtwente.nl
Voor meer informatie over bovenstaande instanties verwijzen we u naar onze schoolgids en naar de website van de verschillende instanties.