Stagiaires

Erve Hooyerinck  is sinds 2007 een opleidingsschool. Dat houdt in dat we in samenwerking met Saxion Hogeschool, structureel studenten opleiden tot het beroep van leerkracht. Wekelijks zijn deze studenten op donderdag en vrijdag te vinden binnen onze school.De studenten worden gedurende een bepaalde periode geplaatst in een groep. Afhankelijk van het studiejaar waarin ze zitten, verrichten ze steeds meer opdrachten en taken binnen de klas. Ook bieden we ruimte aan de LIO student, (leraar in opleiding), uit het laatste jaar van de lerarenopleiding. Deze student werkt op donderdag en vrijdag zelfstandig in de groep.

In een opleidingsschool wordt op een hedendaagse manier vorm gegeven aan het opleiden van aanstaande collega’s. Door de structurele aanwezigheid van deze student, kunnen de leerkrachten van Erve Hooyerinck hun ervaringen overdragen, cq. met hen delen. Tevens blijven wij als basisschool op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied. Als school zijn we dus medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de toekomstige leerkracht.

Marita Demmer,is onze interne schoolopleider en verantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten.