Voor Ouders

Binnen onze school vinden we het belangrijk, dat kinderen zich geborgen en veilig voelen op school. In de lessen is er daarom veel aandacht voor het omgaan met elkaar. Ook hechten we veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Vaak signaleren zij namelijk thuis dingen, die wij op school niet waarnemen.

Ouders kunnen op onze school ook actief aan vele dingen meehelpen, zoals assisteren bij b.v. lezen, handenarbeidlessen, techniek of creatieve middagen. Zij worden ook vaak gevraagd om mee te gaan als begeleider bij allerlei buitenschoolse activiteiten. De groepsouder is een belangrijke schakel tussen de ouders en de groepsleerkracht bij het regelen van o.a. ouders voor assistentie voor activiteiten in de groep.

De ouders, die zitting hebben in de ouderraad en de medezeggenschapsraad, hebben regelmatig contact met de schoolleiding over allerlei zaken de school aangaande.

Wij hopen dat ook de ouders zich bij ons op school thuis zullen voelen.