Formulieren

Op deze pagina treft u een aantal formulieren aan die wij op onze school regelmatig gebruiken indien we een aantal gegevens van u nodig hebben. U kunt de formulieren downloaden, printen, invullen en weer naar school opsturen.

Inschrijfformulier

Dit formulier is bestemd  voor nieuwe ouders of verzorgers die kun kind willen inschrijven op onze school:

Inschrijfformulier Erve Hooyerinck.doc 

Vervolaanvraag

Dit formulier kunt u gebruiken om extra verlof aan te vragen voor uw kind(eren):

Aanvraagformulier extra verlof.doc.

Update gegevens

Soms veranderen de gegevens die zijn opgegeven bij het aanmelden van een kind. Via dit formulier kunt u ons dit laten weten, zodat de gegeven geactualiseerd kunnen worden:

Formulier actualisering leerlinggegevens.doc.