Hulp bij activiteiten

Het programma van de school bevat naast de lestaken ook nog een aantal bijkomende activiteiten. Deze zijn zonder hulp bij de uitvoering en/of de organisatie ervan moeilijker te realiseren.

We denken daarbij aan:

  • spelletjesdagen
  • grote schoonmaak van de leermiddelen van de groepen 0,1,2 en 3
  • meelopen als begeleider tijdens de avondvierdaagse (5 of 10 km)
  • leid(st)er zijn van een team bij een sportontmoeting van de Deldense basisscholen
  • assistentie verlenen bij de sportdag voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Deldense basisscholen
  • helpen bij de fancyfair
  • assisteren bij de kerstviering in december
  • meerijden met excursies   

Deze activiteiten hebben meestal een eenmalig karakter. Het organiseren van deze hulp ligt in handen van de groepsouders.