Vergaderdata en Agenda/Notulen MR

De MR vergadert 1x per 6 schoolweken. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Gedurende het eerste deel van de vergadering is de directeur van onze school Geert Ros aanwezig alsmede een vertegenwoordiger van de ouderraad. Tijdens het tweede deel van de vergadering niet.

In dit schooljaar staan de volgende vergaderingen gepland:

20 september 2017

22 november 2017

24 januari 2018

14 maart 2018

25 april 2018

27 juni 2018

                            

Notulen van voorgaande vergaderingen zijn hieronder te vinden:

Schooljaar 2016-2017

Notulen MR vergadering 1 21-09-2016.pdf

Notulen MR vergadering 2 30-11-2016.pdf

Notulen MR verg 18-01-2017.docx

Notulen MR verg 01-03-2017.doc

Notulen MR vergadering 19-04-2017.doc

Schooljaar 2017-2018

MR notulen 20-09-2017.doc

Notulen MR vergadering 22-11-2017.doc

Notulen MR vergadering 24-01-2018.docx

 

 

Ons meest recente jaarverslag kunt u hier vinden: Jaarverslag MR Erve Hooyerinck 2015-2016.pdf

De door de MR genomen besluiten worden middels publicatieborden bij de ingangen van de school en via de website bekend gemaakt.