Vergaderdata en Agenda/Notulen MR

De MR vergadert 1x per 6 schoolweken. De MR-vergaderingen zijn in principe openbaar. Gedurende het eerste deel van de vergadering is de directeur van onze school Geert Ros aanwezig alsmede een vertegenwoordiger van de ouderraad. Tijdens het tweede deel van de vergadering niet.

In dit schooljaar staan de volgende vergaderingen gepland:

woensdag 19 september 2018, 19.30 uur 

 

woensdag 21 november 2018, 19.30 uur 

 

woensdag 23 januari 2019, 19.30 uur 

 

woensdag 13 maart 2019, 19.30 uur 

 

woensdag 17 april 2019, 19.30 uur 

 

dinsdag 18 juni 2019, 18.30 uur 

 

Notulen van voorgaande vergaderingen zijn hieronder te vinden:

Schooljaar 2018 - 2019

Notulen MR vergadering 21-11-2018.pdf

 

Schooljaar 2017-2018

 

Notulen MR vergadering 24-01-2018.docx

Notulen MR vergadering 2018.doc

Notulen MR vergadering 24-01-2018.doc

Notulen MR vergadering 14-03-2018.doc

Notulen MR vergadering 27-06-2018.docx

 

Jaarverslag MR

Jaarverslag MR Erve Hooyerinck 2016-2017.doc

 

 

Ons meest recente jaarverslag kunt u hier vinden: Jaarverslag MR Erve Hooyerinck 2015-2016.pdf

De door de MR genomen besluiten worden middels publicatieborden bij de ingangen van de school en via de website bekend gemaakt.