Samenstelling MR

De MR bestaat voor onze school uit 6 leden, te weten:

  • 3 leden van en door de ouders gekozen
  • 3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

 

   

Personeelsgeleding 


Angeline Bolks, voorzitter

Willemijn de Visser, lid

Lucian Raanhuis, lid

Oudergeleding


Marc Brinkcate, secretaris

Rob Leurink, lid en tevens lid GMR

Remco Bakhuis, lid

   
   
   

Naast de gekozen leden heeft iedere geleding nog 

een adviserend lid
Erik Nijhuis als directeur van de school Lesley Fisscher als vertegenwoordiger van de OR