Samenstelling MR

De MR bestaat voor onze school uit 7 leden, te weten:

  • 4 leden van en door de ouders gekozen en
  • 3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:
Personeelsgeleiding  Oudergeleding
Angeline Bolks-Runneboom Marc Brinkcate
Voorzitter, tevens lid GMR Secretaris, ouder 
   
Willemijn de Visser-Glaudemans Anja Smit
Lid, personeel Lid, tevens lid GMR
   
Lucian Raanhuis Lesley Fisscher
Lid, personeel Lid, ouder
   
Danielle Baake
Lid, ouder