Samenstelling MR

De MR bestaat voor onze school uit 6 leden, te weten:

  • 3 leden van en door de ouders gekozen
  • 3 leden door het onderwijzend en niet-onderwijzend personeel gekozen.

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

   

Personeelsgeleding 


Angeline Bolks, voorzitter

Willemijn de Visser, lid

Lucian Raanhuis, lid

Oudergeleding


Remco Bakhuis, secretaris

Rob Leurink, lid en tevens lid GMR

Marc Brinkcate, lid

Naast de gekozen leden heeft

Erik Nijhuis als directeur van

iedere geleding nog een adviserend lid.

de school. Carly Oude Weernink als vertegenwoordiger van de OR.