Vergaderdata en Notulen OuderRaad

In dit schooljaar staan de volgende vergaderingen gepland:

 
        11-12-2018
        22-01-2019
        05-03-2019 
        16-04-2019
        28-05-2019
        02-06-2019
 
 
Overige vergaderdata dienen nog vastgesteld te worden  
   
   
Hieronder staan de notulen van het schooljaar 2017-2018:
 

OR Notulen jaarvergadering 2016-2017.docx

OR Notulen 12 september 2017.docx

OR Notulen 7 november 2017.docx

OR Notulen 12 december 2017.docx

OR Notulen 23 januari 2018.docx

OR Notulen 17 april 2018.docx

OR Notulen 10 juli 2018.docx