BSO

Als uw kleuter 4 jaar is en naar school gaat is hij, tot 13 jaar, voor en na schooltijd van harte welkom op de buitenschoolse opvang van IKC Erve Hooyerinck. In de vakantieweken zijn we de gehele dag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Heeft u niet elke week opvang nodig, maar af en toe of alleen in de vakantie? Dan kan dat ook! We kennen een 40 weken aanbod en/of een vakantieaanbod voor 6, 9 of 12 weken opvang. Incidentele opvang is tevens mogelijk.

Buitenschoolse opvang
• Veilige, gezellige en huiselijke sfeer
• Ontspannen, actief en creatief
• Leeftijdsgericht aanbod
• Samen spelen … of alleen … of lekker even niets doen
• Vooral veel plezier!
• Aansluiting bij school

Aanmelden of meer informatie?
Binnen IKC Erve Hooyerinck wordt de buitenschoolse opvang geregeld voor kinderen vanaf 4 jaar. U kunt uw kind inschrijven via de website.