Leerjaar 8


Het laatste jaar van de basisschool. Het is een spannend jaar, maar ook een jaar dat we afsluiten met een musical en kamp. Voor de leerlingen staat er een nieuw hoofdstuk klaar. Naar welke school zal ik gaan, welk advies krijg ik, ga ik het leuk vinden op de nieuwe school, maar ook hebben ze zin in de bijzondere activiteiten die er komen gaan.  

Weektaken
Op IKC Erve Hooyerinck werken wij met een weektaak. Het doel hiervan is leren plannen van je werk en om te gaan met keuzevrijheid. Daar hebben ze straks op het voortgezet onderwijs veel profijt van. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze plannen zelf wanneer ze het werk maken. Hiervoor zijn er vaste momenten in de week. Alle vakken staan op de weektaak. 

Naut, Meander, Brandaan en Vreedzaam
We maken gebruik van de methode Naut, Meander, Brandaan. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden - inclusief programmeren-, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren. Voor democratisch burgerschap volgen wij de methode Vreedzaam.  

Leerling in Beeld en Doorstroomtoets
In leerjaar 8 doen we mee aan de Doorstroomtoets van Leerling in Beeld. Deze toets helpt om tot een goed passend schooldadvies te komen voor het voortgezet onderwijs. Naast de toetsresultaten zijn er gesprekken met ouders en de leerlingen over de voortgang in groep 8 en het voortgezet onderwijs. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode ook een belangrijke rol bij de keuze. Uiteindelijk is het schooladvies leidend. 

Schoolverlaterskamp.
Aan het eind van het schooljaar staat het afscheid centraal voor de leerlingen van groep 8. Op de fiets gaan we naar de kamplocatie. In een mooie omgeving sluiten we de tijd op de basisschool af. We maken er 3 fijne dagen van.  

Eindmusical                                                                                                                            Na het kamp staat er nog één belangrijke activiteit op het programma. Groep 8 mag aan het einde van het schooljaar de eindmusical opvoeren. Leerlingen vinden het leuk om zichzelf op een andere manier te laten zien aan hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes en de andere basisschoolkinderen. Tevens is het een mooie afsluiter van hun schoolloopbaan.