Leerjaar 8


Het is keihard werken, maar we maken ook tijd vrij voor leuke dingen.

Weektaken
Op IKC Erve Hooyerinck werken wij met een weektaak. Hierdoor leren de leerlingen het eigen werk te plannen en om te gaan met keuzevrijheid. Daar hebben ze straks op het voortgezet onderwijs veel profijt van. De kinderen weten wat er per week van hen wordt verwacht en ze zelf plannen wanneer ze het werk maken. Alle vakken staan op de weektaak.

Naut, Meander, Brandaan
We maken gebruik van de methode Naut, Meander, Brandaan. Daarin komen binnen de zaakvakken en wereldoriëntatie ook de 21ste-eeuwse vaardigheden -inclusief programmeren- aan bod en burgerschapsvorming, wetenschap & techniek en onderzoekend & ontwerpend leren.

Citotoetsen
In leerjaar 8 doen we mee aan de Cito Eindtoets Basisonderwijs. Deze toets helpt om tot een goed passend eindadvies te komen voor het voortgezet onderwijs. Naast de toets-resultaten zijn er gesprekken met ouders en kinderen over de voortgang en het voortgezet onderwijs. Natuurlijk speelt de ontwikkeling van het kind gedurende de basisschoolperiode ook een belangrijke rol bij de keuze. Uiteindelijk is het schooladvies leidend.

Schoolverlaterskamp.
Leerjaar 8 gaat elk jaar op kamp. Dit is een twee daags afsluitend kamp van de basisschool. Leerlingen gaan op de fiets naar de kamplocatie. Hier zullen de verschillende activiteiten plaatsvinden zoals een vossenjacht, foto zoeken en natuurlijk een bonte avond.

Eindmusical
Leerjaar 8 voert aan het einde van het schooljaar de eindmusical op. Leerlingen vinden het leuk om zichzelf op een andere manier te laten zien aan hun ouders, grootouders, broertjes zusjes en de andere basisschool kinderen.
Elk jaar is er een andere musical.