VERRIJKINGSGROEP


VERRIJKINGSGROEP DE IEP

Iepen hebben het op school of tijdens hun studie nodig om in hun eigen tempo te kunnen leren. Zij hebben vaak een helder verstand en een goed leervermogen. Ze hebben echter wel de juiste begeleiding nodig en de ruimte om hun eigen ritme te kunnen volgen om goede resultaten te behalen.

DOELGROEP

We starten in het schooljaar 2020-2021 met de groepen 5 t/m 8. We proberen met 4 periodes te werken. We werken vanuit Executieve functies. Executieve functies zijn processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen.OVER WIE HEBBEN WIJ HET?
Om deel te mogen nemen aan de Verrijkingsgroep moet het kind:
 VWO niveau hebben
 Cito I+ op Cito begrijpend lezen en Cito rekenen
 Gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de Verrijkingsgroep

VISIE VERRIJKINGSGROEP

Passend onderwijs
Uitdagende leeromgeving
Inzicht denkproces / leerproces
Persoonlijke ontwikkeling
Leren leren / leren denken
Samenwerken / filosoferen
Wrijving / fouten maken
Zelfreflectie / zelfsturing

DE AANMELDING

De aanmelding wordt door de leerkracht in samenspraak met de IB-er en de Verrijkingsgroep-leerkracht gedaan (aanmeldformulier).

Het resultaat wordt verwerkt in een portfolio (voor het kind) en een logboek (voor de leerkracht).
De Verrijkingsgroep-leerkracht zorgt voor een terugkoppeling met U als ouders/verzorgers.