VERRIJKINGSGROEP


VERRIJKINGSGROEP DE IEP

Iepen hebben het op school of tijdens hun studie nodig om in hun eigen tempo te kunnen leren. Zij hebben vaak een verhoogd bewustzijn en een goed leervermogen. Ze hebben echter wel de juiste begeleiding nodig en de ruimte om hun eigen ritme te kunnen volgen om goede resultaten te behalen.

DOELGROEP

We proberen met 2 periodes te werken in leerjaar 2 t/m 8. We werken vanuit Executieve functies. Executieve functies zijn processen in het brein, die ervoor zorgen dat we ons gedrag bewust kunnen sturen.OVER WIE HEBBEN WIJ HET?
Om deel te mogen nemen aan de Verrijkingsgroep moet het kind:
 VWO niveau hebben
 Cito I+ op Cito begrijpend lezen en Cito rekenen
 Gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de Verrijkingsgroep

VISIE VERRIJKINGSGROEP

Passend onderwijs
Ontmoeten van gelijkgestemden
Inzicht denkproces / leerproces
Persoonlijke ontwikkeling
Leren leren 
Ontwikkeling van groeimindset
Samenwerken / filosoferen
Leren falen en opstaan
Zelfreflectie / zelfsturing

DE AANMELDING

De aanmelding wordt door de leerkracht in samenspraak met de IB-er en de Verrijkingsgroep-leerkracht gedaan (aanmeldformulier).

Het resultaat wordt verwerkt in een portfolio (voor het kind) en een logboek (voor de leerkracht).
De leerkracht zorgt voor een terugkoppeling met U als ouders/verzorgers.