Uw kind aanmelden

De kinderen worden aangemeld en komen op vierjarige leeftijd op school. Ook komen er in de loop van het schooljaar nieuwe leerlingen bij ons op school, meestal door verhuizing. (Kinderen die 4 jaar zijn geworden mogen naar school. De leerplicht gaat in op het moment dat kinderen 5 jaar worden.)

In februari/maart van elk jaar worden er door de vier Deldense basisscholen een tweetal dagen gepland waarop kinderen voor het volgende schooljaar aangemeld kunnen worden. De kinderen, die tussen 1 augustus en 31 juli van het daaropvolgende jaar jarig zijn, kunnen worden aangemeld. De precieze datum wordt bekend gemaakt via een advertentie in het Hofweekblad.

Natuurlijk kunnen ook buiten deze dagen leerlingen worden aangemeld. Neem gerust contact op: info@erve-hooyerinck.nl
Tel.074-3762046.

Aangemelde kinderen krijgen voor het nieuwe schooljaar begint bericht op welke dag ze officieel naar school mogen. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om een paar momenten te kunnen wennen.
Kinderen kunnen ook in de loop van het schooljaar aangemeld worden. In deze gevallen is het handigst als er een afspraak gemaakt wordt met de directeur. Zo kunnen ouders zich oriënteren op IKC Erve Hooyerinck en kunnen er afspraken gemaakt worden om de overgang naar onze school zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het aanmeldingsformulier is bestemd voor nieuwe ouders of verzorgers die kun kind willen inschrijven op onze school:
Zie Downloads