Roosters

Onze school kent een continurooster. Dit houdt in, dat de kinderen tussen de middag niet meer naar huis gaan om te eten. Ze eten groepsgewijs in hun eigen klaslokaal.

Een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaatsen. Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen mogen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.25 uur moet iedereen naar binnen gaan, zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen beginnen.

Lesrooster groep 1 t/m 8. 

                      Groep 1 en 2     Groep 3 en 4        Groep 5 t/m 8
Maandag :      8.30 - 14.15       8.30 - 14.15         8.30 - 14.15
Dinsdag :       8.30 - 14.15       8.30 - 14.15         8.30 - 14.15
Woensdag :    8.30 - 11.45       8.30 - 14.15         8.30 - 14.15
Donderdag :   8.30 - 14.15       8.30 - 14.15         8.30 - 14.15
Vrijdag :         8.30 - 11.45       8.30 - 11.45         8.30 - 14.15


Gymrooster groep 3 t/m 8.
Maandag: 4, 5, 5/6, 6, 7/8
Donderdag: 3, 3/4, 7, 8